Tribunalul  Bucuresti – Secţia a VII a Civila

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6, Bucuresti

Număr dosar : 30165/3/2020*

 

 

 

CERERE DE OFERTA

 

 

 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului EDGE BUSINESS ADVISORS SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa CHARLES DE GAULLE, Nr. 13, Etaj 3, avand CUI 27232258, nr. de ordine in registrul comertului : J40/7278/2010, desemnat prin Sentinta civila nr.5767 din data de 15.11.2021, pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 30165/3/2020*, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea EDGE BUSINESS ADVISORS SRL detine in patrimoniu aproximativ 1 metru liniar de arhiva.

 In situatia in care sunteti interesati cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea mai sus mentionata, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 21.01.2022, la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.