Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PROVENTUS FORTIS CONSULTING SRL, cu sediul în Sat Balotesti, Comuna Balotesti , strada Petalelor nr. 32/7, Judetul Ilfov, avand CUI 25564285, nr. de ordine in registrul comertului J23/3049/2013, desemnat prin Sentinta civila din data de 15.07.2021 pronuntata, de Tribunalul  Ilfov – Sectia Civila, în dosarul nr. 486/93/2021*, anunta scoaterea la vanzare in bloc a urmatoarelor bunuri mobile, conform raportului de evaluare aprobat in cauza si a hotararii adunarii creditorilor din data de 21.12.2021: elemente tamplarie PVC la pretul de 1.197 lei exclusiv TVA echivalentul a 242 euro exclusiv TVA, 1 buc. Sistem Antiefractie la pretul de 3.813 lei exclusiv TVA echivalentul a 771 euro exclusiv TVA, 1 buc. usa exterior la pretul de 1.026 lei exclusiv TVA echivalentul a 207 euro exclusiv TVA, Valoarea totala a bunurilor mobile este de 6.036 lei exclusiv TVA echivalentul a 1.220 euro exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 06.01.2022, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 11.01.2022, 13.01.2022, 18.01.2022, si 20.01.2022 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.