Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului FAVORIT RESIDENCE SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Navodari, Nr.19, Et.2, Sector 1, avand CUI 21796967, nr. de ordine in registrul comertului J40/10039/2007, desemnat prin sentinta civila din data de 10.11.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 5591/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile: 1. Apartament compus din 3 camere si dependinte, situati in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et.5, Ap.34 cu terasa: 9.92 mp, sutila: 93,38 mp, inscris in CF nr.203590-C1-U34 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U34, cu o valoare de piata de 169.000 euro exclusiv TVA. 2. Loc de parcare nr.10, situat in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 10, sutila: 12,17mp, inscris in CF nr.203590-C1-U44 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U44, cu o valoare de piata de 10.000 euro exclusiv TVA. 3. Loc de parcare nr.09, situat in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 09, sutila: 12,17mp, inscris in CF nr.203590-C1-U43 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U43, cu valoare de piata de 10.000 euro exclusiv TVA. 4.Loc de parcare nr.06, situat in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 06, sutila: 12,25mp, inscris in CF nr.203590-C1-U40 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U40, cu o valoare de piata de 8.000 euro exclusiv TVA. 5. Loc de parcare nr.17, situat in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 17, sutila: 12,13mp, inscris in CF nr.203590-C1-U51 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U51, cu o valoare de piata de 12.000 euro exclusiv TVA. 6. Loc de parcare nr.12, situat in Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 12, sutila: 12mp, inscris in CF nr.203590-C1-U46 Bucuresti Sector 6, avand nr. cadastral 203590-C1-U46, cu o valoare de piata de 12.000 euro exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor  se va organiza in data de 15.10.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 21.10.2021, 29.10.2021, 05.11.2021, 12.11.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25, email: office@turmacinsolvency.ro.