Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales în Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului EXTENSO ESTATE SRL, cu sediul în Oraş Voluntari, Şos. PIPERA-TUNARI, Nr. 1, Etaj 1, Ap. CAMERA 7, Judet Ilfov, avand CUI 21609597, nr. de ordine in registrul comertului J23/1128/2007, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 02.04.2021 pronuntata de Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă, în dosarul nr. 1831/93/2015,  anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare situata in Bucuresti, Sos. Odai, nr.329-333, Sector 1 compusa din teren in suprafata de 6.848 mp inscris in CF nr.232581, nr. cadastral 232581 si constructia edificata pe acesta, P+1, nefinalizata,  ce are o suprafata construita la sol de 1.133,29 mp la pretul de 800.000 euro exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor imobile se va organiza in data de 10.08.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 licitatii, saptamanal, in data de 17.08.2021, 24.08.2021,31.08.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. (031)-8052125, email: office@turmacinsolvency.ro.