Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al AGRO-CASTA SRL, anunta scoaterea la vanzare a cotei indivize  de 28,45% din terenul construit si neconstruit  in suprafata de 378 mp inscris in CF nr.400031 Timisoara situat in Loc. Timisoara, str.Stefan cel Mare, Nr.5, Jud. Timis – la pretul de  7.576,64 Ron exclusiv TVA. Prima vanzare a bunului se va organiza in data de 15.09.2020, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 3 sedinte de licitatie, saptamanale in data de 22.09.2020, 29.09.2020, 06.102020 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.