Încarc Evenimente
  • lotul 3, reprezentat de teren în suprafaţă de 1.012,55 m.p., identificat cu nr. cad. 200440, întabulat în C.F. nr. 200440 a Sectorului 1 Bucureşti,
  • lotul 4, reprezentat de teren în suprafaţă de 1.012,55 m.p., identificat cu nr. cad. 200442, întabulat în C.F. nr. 200442 a Sectorului 1 Bucureşti,

Share This Story, Choose Your Platform!