Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediu ales în Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului IMPEX PANCOM SRL, anunta scoaterea la vanzare a unui stoc de 78,22 tone de argila refractara la pretul de 21.510,50 euro exclusiv TVA, respectiv 275 euro/tona exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 15.09.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale, in datele de 17.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, si 28.09.2021 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.