DE VANZARE PROPRIETATE IMOBILIARA SITUATA IN ORASUL CAVNIC, JUD. MARAMURES

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al ELIAV HOTEL SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Str. Branduselor, Nr.66, Compartiment D, Bloc C.E.M.I., Etaj 1, avand CUI 19222091, nr. de ordine in registrul comertului J40/18905/2006, anunta scoaterea la vanzare in bloc a bunurilor imobile situate in Orasul Cavnic, Str. Unirii, nr.2, Jud. Maramures respectiv :  cladire – camin nefamilisti D+P+3E, Sc = 830 mp, inscrisa in CF 50703 Cavnic, nr. cadastral 50703-C1 , teren in suprafata de 1959 mp cu nr. cadastral 50703, inscris in CF 50703 Cavnic, teren in suprafata de 1.047 mp cu nr. cadastral 50704, inscris in CF 50704 Cavnic, teren in suprafata de 410 mp cu nr. cadastral 50702, inscris in CF 50702 Cavnic in valoare de 255.450 lei, aflate in patrimoniul societatii debitoare ELIAV HOTEL SRL, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 12.07.2019.

Vanzarea bunurilor ce apartin societatii falite se va organiza in data de 19.09.2019, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, la datele de 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019 si 17.10.2019 la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar mai susmentionat. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si achitarea taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.

De | 2019-09-04T16:47:55+00:00 septembrie 3rd, 2019|Categorii: Vanzari active|Comentariile sunt închise pentru DE VANZARE PROPRIETATE IMOBILIARA SITUATA IN ORASUL CAVNIC, JUD. MARAMURES

Despre autor: