DE VANZARE STOC DE ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE SI STOC DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI CURENTI SLABI, CABLURI ELECTRICE

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat unic Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al K.T.ELECTRONICS &AUTOMATICS SRL cu sediul in cu sediul în Brasov, Str. Padina, Nr.4, Bl. D7, Jud. Brasov, avand CUI 4894248, nr. de ordine in registrul comertului J8/3450/1993, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 05.12.2018 pronuntata de Tribunalul Brasov – Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosar nr. 5846/62/2014, anunta scoaterea la vanzare in bloc a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare reprezentand stoc marfa: echipamente de automatizare in valoare de 276.116,50 lei exclusiv tva si echipamente electrice si curenti slabi, cabluri electrice in valoare de 43.025,65 lei exclusiv tva, in valoare totala de 319.142,15 lei exclusiv tva, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 24.05.2019. Prima vanzare a bunurilor mobile se va organiza in data de 25.06.2019, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 licitatii, bisaptamanale, in data de 27.06.2019, 02.07.2019, 04.07.2019, 09.07.2019 la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si achitarea taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.

De | 2019-06-27T12:04:58+00:00 iunie 19th, 2019|Categorii: Vanzari active|Comentariile sunt închise pentru DE VANZARE STOC DE ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE SI STOC DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI CURENTI SLABI, CABLURI ELECTRICE

Despre autor: