DE VANZARE PROPRIETATE IMOBILIARA SITUATA IN ORASUL CAVNIC, JUD. MARAMURES

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul professional in Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichidator judiciar al ELIAV HOTEL SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Str. Branduselor, Nr.66, Compartiment D, Bloc C.E.M.I., Etaj 1, avand CUI 19222091, nr. de ordine in registrul comertului J40/18905/2006, desemnat prin sentinta civila din data de 18.09.2018 pronuntata, de Tribunalul Bucuresti – Secţia a-VII-a Civilă, în dosar nr. 16721/3/2018, anunta scoaterea la vanzare in bloc a bunurilor imobile situate in Orasul Cavnic, Str. Unirii, nr.2, Jud. Maramures respectiv :  cladire – camin nefamilisti D+P+3E, Sc = 830 mp, inscrisa in CF 50703 Cavnic, nr. cadastral 50703-C1 , teren in suprafata de 1959 mp cu nr. cadastral 50703, inscris in CF 50703 Cavnic, teren in suprafata de 1.047 mp cu nr. cadastral 50704, inscris in CF 50704 Cavnic, teren in suprafata de 410 mp cu nr. cadastral 50702, inscris in CF 50702 Cavnic in valoare de 295.275 lei, aflate in patrimoniul societatii debitoare ELIAV HOTEL SRL, conform raportului de evaluare aprobat in cauza si a hotararii adunarii creditorilor din data de 12.04.2019.

Vanzarea bunurilor ce apartin societatii falite se va organiza in data de 26.06.2019, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare. Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00. Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se va organiza alta sedinta de licitatie, la data de 03.07.2019, la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini si achitarea taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.

Publicatie vanzare

De | 2019-06-05T10:31:07+00:00 iunie 3rd, 2019|Categorii: Vanzari active|Comentariile sunt închise pentru DE VANZARE PROPRIETATE IMOBILIARA SITUATA IN ORASUL CAVNIC, JUD. MARAMURES

Despre autor: